WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

SLT Range
 Miêu tảMkt code
 Single Lever Tap Basin 203 Wtc SLTP 101***
Mã hàng Màu sắc
FSLTB-203-WLCRM chrome
FSLTB-203-WLWHC white chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 184 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
48 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Single Lever Tap Basin 203 Wtc SLTP 101***
Mã hàng Màu sắc
FSLTB-203-WXCRM chrome
FSLTB-203-WXWHC white chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 184 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
48 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Single Lever Tap Sink 203 Wtc SLTS 101***
Mã hàng Màu sắc
FSLTS-203-WLCRM chrome
FSLTS-203-WLWHC white chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L680 x W500 x H320 231 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
26 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Single Lever Tap Sink 203 Wtc SLTS 101***
Mã hàng Màu sắc
FSLTS-203-WXCRM chrome
FSLTS-203-WXWHC white chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 231 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
26 pcs/carton 6 năm