WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Quatro Range
 Miêu tảMkt code
 Basin Tap Q301 Wtc BTQB***
Mã hàng Màu sắc
FBT-Q03011-0WLWHT white
FBT-Q03011-0WLTIC titanium chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 95 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
40 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap Q301 Hose P3/4B Wtc BTQTHB***
Mã hàng Màu sắc
FBT-QH3N13-0WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 107 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
40 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap Q302 Hose M7/8N Qtr BTQTHL***
Mã hàng Màu sắc
FBT-QH3N4-QL2VY ivory
FBT-QH3N4-QLWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 128 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
24 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Pillar Basin Tap Q201 Qtr PTQB***
Mã hàng Màu sắc
FPT-QB201-QLTIC titanium chrome
FPT-QB201-QLWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 140 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
30 pcs/carton 6 năm