WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

ALBESS Range
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 15E-BS T Albess SVET15***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T15EB-1BLIB light blue
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 71 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
100 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 20E-BS T Albess SVET20***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T20EB-1BLIB light blue
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 109 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
60 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 25E-BS T Albess SVET25***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T25EB-1BLIB light blue
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 119 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 15F-BS I Albess SVFI15***
Mã hàng Màu sắc
FVS-I15FB-1BCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 122 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
40 pcs/carton 6 năm