WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Victoria Range
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap XQ302 Wtc BTQV***
Mã hàng Màu sắc
FBT-XQ302-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 85 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
30 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Basin Tap XQ301 wtc PTQV***
Mã hàng Màu sắc
FPT-XQ301-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 138 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Wall Sink Tap XQ103 Wtc WSTQV***
Mã hàng Màu sắc
FBT-XQSW3-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L430 x W405 x H220 210 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
15 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Pillar Sink Tap XQ201 Wtc PSTQV***
Mã hàng Màu sắc
FPT-XQS21-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L430 x W405 x H220 233 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
15 pcs/carton 6 năm